Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Rekrutacja do szkoły doktorskiej 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą Nr 15/2020 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie warunku, trybu, limitu
oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów do szkoły doktorskiej prowadzonej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020